Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. Unii Europejskiej w Biurze Miejscowym w Gdańsku


W wyniku zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty ds. Unii Europejskiej w Biurze Miejscowym
w Gdańsku (tekst ogłoszenia), na stanowisko wybrany został:
 

p. Rafał Rolka, zam. w Gdańsku.
 

W ramach procesu rekrutacyjnego przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną przesłanych dokumentów oraz przeprowadzono szereg rozmów kwalifikacyjnych. Kandydat wykazał się wysokimi wynikami kompetencyjnymi, preferowanym profilem doświadczenia zawodowego oraz wiedzą wymaganą na podjęcie pracy na w/w stanowisku.


 

Author: Dominika Lange
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: April 5, 2018
Ostatnia aktualizacja: April 5, 2018