Władze Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków

Składające się z przedstawicieli wszystkich Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz w roku. 

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do siedmiu osób. Wg statutu Stowarzyszenia Przewodniczącym Zarządu jest każdorazowo Marszałek Województwa Pomorskiego.

Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej" - kadencja 2018-2020

Przewodniczący Zarządu
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

Członkowie Zarządu

Halina Baranowska - Sekretarz Miasta Pruszcz Gdański
Aleksander Gappa - Starosta Powiatu Człuchowskiego

Przy Zarządzie Stowarzyszenia działa pełnomocnik:
Krystyna Wróblewska – Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”
Kontakt: k.wroblewska@pomorskie.eu

Komisja Rewizyjna
Jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z trzech członków. Obecny skład komisji rewizyjnej przedstawia się następujaco:


Bartosz Gwóźdź-Sproketowski - Zastępca Burmistrza Miasta Ustka
Regina Zofia Kaszkur  - Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gminy Miasta Sopot
Mariusz Wiórek - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tczewa ds. Elektromobilności 

 
Author: Dominika Lange
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: February 16, 2017
Ostatnia aktualizacja: February 12, 2019