Specjalista ds. Unii Europejskiej


Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej"
ogłasza nabór na stanowisko pracy
Specjalista ds. Unii Europejskiej
oferta z dn. 23 lutego 2018 r.
 
Opis stanowiska

Specjalista ds. UE będzie odpowiedzialny za realizację zadań Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” wynikających z celów wskazanych w Statucie organizacji. Zadania obejmować będą m.in. promocję polityk UE, wspieranie interesów członków Stowarzyszenia w kraju i zagranicą, realizację działań w regionie oraz w Brukseli na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego, bezpośrednią komunikację i współpracę z członkami Stowarzyszenia, Biurem Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli i partnerami oraz zadania administracyjne wynikające z prowadzonej działalności.
 
Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe

 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej

 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej

 • umiejętność pracy w zespole i w międzynarodowym środowisku

 • chęć podejmowania wyzwań, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności

 • elastyczność i gotowość podjęcia pracy w Gdańsku

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Mile widziane

 • znajomość i wcześniejsze doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 • doświadczenie na stanowisku związanym z administrowaniem biurem

 • preferowany min. dwuletni staż pracy

 • doświadczenie w administracji publicznej

Warunki zatrudnienia

 • atrakcyjne wynagrodzenie

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny,

 • wymiar czasu pracy: pełen etat

 • pracę biurową w godz. 8-16

 • pracę przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy

Wymagane dokumenty

 • CV w języku polskim

 • list motywacyjny w jęz. polskim i angielskim

 • kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty dodatkowe

 • kopie referencji
   

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert drogą mailową na adres spue@pomorskieregion.eu do dnia 9 marca 2018 r. Wybrane osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Dodatkowe informacje pod nr tel. +48 58 32 68 709 / 714

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" z siedzibą w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Author: Dominika Lange
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: February 23, 2018
Ostatnia aktualizacja: February 23, 2018