Specjalista ds. Projektów Europejskich


Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej"
ogłasza nabór na stanowisko pracy
Specjalista ds. Projektów Europejskich
oferta z dn. 22 listopada 2017 r.

 

Opis stanowiska

Specjalista ds. projektów europejskich będzie odpowiedzialny za realizację zadań Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” w ramach projektu "Let's communicate!" (projekt programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020). Zadania obejmować będą m.in. opracowywanie i rozpowszechnianie informacji związanych z realizacją idei Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, opracowanie pakietów narzędzi na rzecz efektywnej komunikacji w ramach współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego, przygotowywanie materiałów i publikacji oraz promocję działań projektu we współpracy z innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu, organizację spotkań oraz udział w wydarzeniach dot. Strategii UE dla Regionu Morza, bezpośrednią komunikację i współpracę z interesariuszami i grupami docelowymi działań projektowych, raportowanie i rozliczanie projektu.

 

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (poziom referencyjny Rady Europy C1)
 • umiejętność pisania angażujących tekstów, tzw. lekkie pióro
 • umiejętność skutecznego wykorzystania potencjału narzędzi social media
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej
 • umiejętność prowadzenia spotkań i prezentacji
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole i w międzynarodowym środowisku
 • chęć podejmowania ciekawych wyzwań, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności
 • elastyczność i gotowość podjęcia pracy w Gdańsku
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Mile widziane

 • znajomość i wcześniejsze doświadczenie w pracy w programie Interreg (szczególnie Interreg Region Morza Bałtyckiego)
 • doświadczenie na stanowisku związanym z projektami bądź funduszami UE
 • preferowany min. dwuletni staż pracy
 • doświadczenie w administracji publicznej lub instytucjach unijnych

Warunki zatrudnienia

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny, druga umowa na czas trwania projektu  (przewidywany termin do 04.2019 r. )
 • wymiar czasu pracy: pełen etat
 • pracę biurową w godz. 8-16
 • pracę przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy

Wymagane dokumenty

 • CV w języku polskim
 • list motywacyjny w jęz. polskim i angielskim
 • kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty dodatkowe

 • kopie referencji

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert drogą mailową na adres spue@pomorskieregion.eu do dnia 8 grudnia 2017 r. Wybrane osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Dodatkowe informacje pod nr tel. +48 58 32 68 709 / 714

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" z siedzibą w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" z siedzibą w Gdańsku przy ul.Okopowej 21/27. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Author: Dominika Lange
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: November 22, 2017
Ostatnia aktualizacja: January 4, 2018