O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej” jest formą partnerstwa regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego oraz kreowania jego pozytywnego wizerunku zarówno w Polsce jak i całej Europie.

Stowarzyszenie, utworzone w 2004 roku, realizuje swoje zadania za pomocą Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura Miejscowego w Gdańsku. Powołanie tych instytucji jest odpowiedzią na coraz większe znaczenie polityk regionalnych w Unii Europejskiej i potrzebę bezpośredniego nawiązywania kontaktów na arenie europejskiej.

I Władze Stowarzyszenia (link)

II Członkowie Stowarzyszenia (link)

II Działalność Stowarzyszenia

Do głównych pionów działalności Stowarzyszenia należy:

Działalność informacyjna

 • Stowarzyszenie na bieżąco informuje o możliwości aplikowania do programów europejskich (tzw. wezwania do składania wniosków) oraz o poszukiwaniach partnerów do realizacji międzynarodowych projektów przez podmioty zagraniczne.
 • Prowadzona jest strona internetowa pomorskieregion.eu, na której zamieszczane są na bieżąco informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz istotnych dla Pomorza wydarzeń unijnych.
  Na stronie znajdują się informacje o aktualnych Programach i Inicjatywach Unii Europejskiej. Partnerzy zagraniczni mogą znaleźć informacje o regionie Pomorskim.
 • Stowarzyszenie aktywne jest również w mediach społecznościowych na portalach Facebook i Twitter oraz Youtube.
 • Pracownicy Stowarzyszenia udzielają odpowiedzi w systemie ciągłym na wpływające zapytania od partnerów zarówno z Polski jak i z zagranicy, dotyczące rozwijania współpracy i danych o regionie Pomorskim, informacji dotyczących możliwości pozyskiwania funduszy lub organizacji wydarzeń w Brukseli i w Województwie.
 • Stowarzyszenie współpracuje z mediami z terenu Województwa Pomorskiego, uwzględniając w tym organizację i pozyskiwanie finansowania na rzecz uczestnictwa dziennikarzy w najważniejszych wydarzeniach odbywających się w Brukseli.

Działalność promocyjna i lobbingowa

 • Stowarzyszenie przekazuje informacje o walorach gospodarczych, społecznych, turystycznych i kulturowych Województwa Pomorskiego oraz umacniania jego pozytywny wizerunek. Co roku organizowana jest seria wydarzeń współorganizowanych z partnerami z innych regionów z całej Europy (np. w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast) przy współpracy instytucji europejskich: Komitetu Regionów, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.
 • Istotnym elementem jest również promocja realizowanych na terenie Pomorskiego projektów. Stowarzyszenie organizuje lub współorganizuje wystawy, seminaria i konferencje, a także cykliczne wydarzenia dotyczące szerokiego zakresu działalności instytucji europejskich. Są to między innymi dni informacyjne. Ponadto pracownicy Stowarzyszenia przygotowują tematyczne prezentacje o regionie dla grup odwiedzających Brukselę z innych rejonów europejskich.
 • Stowarzyszenie merytorycznie i organizacyjnie wspiera członków Komitetu Regionów z Województwa Pomorskiego (więcej informacji w zakładce Komitet Regionów)
 • Innym ważnym elementem pracy Stowarzyszenia jest nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z przedstawicielami instytucji europejskich w priorytetowych obszarach działalności dla Stowarzyszenia. Pracownicy Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” pozostają w stałym roboczym kontakcie z przedstawicielami instytucji europejskich oraz pracownikami ambasady bilateralnej RP w Brukseli i Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Pełniąc rolę pośrednika we wszystkich sprawach bieżących, przekazują istotne informacje w obie strony.
 • Stowarzyszenie postawiło sobie za cel włączyć jak najszerszą grupę podmiotów z regionu w unijne dyskusje istotne z punktu widzenia szczebla regionalnego i lokalnego z Pomorza. W tym celu przesyła, zachęca i wspiera udział zainteresowanych stron w otwartych procesach konsultacyjnych oraz promuje aktywny udział przedstawicieli Województwa Pomorskiego w debatach na szczeblu europejskim, dotyczących kreowania i powstawiania polityki UE (przykładowo: Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, polityka spójności, instrumenty finansowe na rzecz wspierania ochrony środowiska naturalnego).

Wizyty studyjne

Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" oferuje możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych organizowanych w Brukseli. Spotkania te stwarzają okazję zadawania pytań, dyskusji i lobbingu w poszczególnych instytucjach europejskich. Udział w tego typu wizytach pozwala na pozyskiwanie informacji dotyczących strategicznych dla regionu funduszy, czy programów europejskich. Uczestniczą w nich przedstawiciele władz samorządowych z terenu województwa pomorskiego oraz urzędnicy wszystkich szczebli administracji samorządowej. Więcej informacji tutaj.

Program stażowy

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” prowadzi program stażowy dla studentów i absolwentów pomorskich uczelni oraz dla członków Stowarzyszenia. Staż można odbyć zarówno w Biurze Miejscowym w Gdańsku, jak i Biurze Regionalnym w Brukseli. O przyjęciu na staż decyduje kolejność zgłoszeń oraz pomyślne przejście procesu rekrutacyjnego. Więcej informacji tutaj.

Szczegółowe informacje na temat podejmowanych przez Stowarzyszenie projektów i inicjatyw można znaleźć w dziale Projekty oraz Działalność (menu główne strony).

III Lokalizacje

Biuro Miejscowe w Gdańsku zlokalizowane jest w Śródmieściu przy ul. Augustyńskiego 2, w okolicy Placu Wałowego, Baszty Białej, Małej Zbrojowni. Sąsiaduje ono z biurami departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Biuro Regionalne w Brukseli umiejscowione jest w tzw. dzielnicy europejskiej, w budynku przy rue du Luxembourg 3, w odległości 5 min. pieszo od Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Po sąsiedzku znajdują się przedstawicielstwa wielu europejskich regionów i miast, jak choćby Småland Blekinge z Południowej Szwecji, Skåne, Oslo, Tallin czy Kopenhaga oraz wiele organizacji i sieci międzynarodowych. Warto podkreślić, że w związku z obecnością w budynku przedstawicielstw większości państw Regionu Morza Bałtyckiego, lokalizacja daje wyjątkową okazję do wzmocnienia współpracy w ramach Strategii Bałtyckiej.

Author: Dominika Lange
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: February 16, 2017
Ostatnia aktualizacja: February 12, 2019