Instrukcja


Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej
 

Biuletyn Informacji Publicznej jest systemem stworzonym w związku z obowiązującą ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Menu podmiotowe - menu, w którym znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej jednostki. Po kliknięciu na jeden z elementów menu, po środku strony pojawią się informacje w nim zawarte.

Menu wyświetla się na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej" w górnej części witryny. W menu zawarte są nazwy działów tematycznych. Korzystanie z menu polega na jednokrotnym kliknięciu żądanej informacji. Treść żądanej informacji pojawi się w środkowej części witryny.

Korzystanie z wyszukiwarki, polega na wpisaniu hasła (słowa lub wyrażenia) związanego z żądaną informacją, a następnie wciśnięciu klawisza „enter”. W środkowej części Biuletynu pojawi się zestawienie informacji zawierających dane słowo lub wyrażenie.

Przemieszczanie się w ramach struktury jednostki (między stronami Biuletynu) umożliwiają linki. Link, jest to aktywny tekst, najczęściej podkreślony. Po kliknięciu na link otwiera się strona, z którą jest on powiązany.

W Biuletynie znajdują się również treści zapisane w plikach. W ten sposób zapisane są zazwyczaj dokumenty o dużej objętości, oraz treści o specyficznym przeznaczeniu (np. sprawozdania). Po kliknięciu na link prowadzący do pliku zazwyczaj (zależy od przeglądarki internetowej) otwiera się okno, w którym możemy wybrać, co chcemy zrobić z plikiem - pobrać, czy otworzyć.

W przypadku nie znalezienia informacji publicznej w serwisie BIP:

Zgodnie z ustawą (art. 10 ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Szczegóły dotyczące praw dostępu do informacji publicznej znajdują się w następujących aktach prawnych:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 262)

  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U. Nr.10, poz. 68)

Author: Dominika Lange
Podmiot wystawiający dokument :
Data stworzenia: February 16, 2017
Ostatnia aktualizacja: February 16, 2017